Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UIT EEN VORIG EN BUNDEL

SPROKE DER ZEE

Op 't blauwe zeevlak lag een eilandrij,

In lentegroen en uchtend-zonneglans,

Een deel van 't Paradijs, in droom gezonken

Bij de allereerste liefde en onbewust

Van doem en dood. - En zachtkens dreef mijn hand

Met lichten riemslag 't ranke vaartuig voort,

En 't water rimpelde op en 't vloeide neer,

Als in mijn ziele een beeld van vreugde en vrede:

Want vóór mij zat in 't volle zonnelicht

Een donkerlokkig kind, wier stem mijn ziel

Als zachte regen was in 't licht der lente,

Wier blijde zilverlach mij klaarder scheen

Dan 't klaat'ren der fontein den moeden wandlaar.

Sluiten