Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II

»Ik drink mijn zonden op als rijpen wijn,

Waar een kap'laan zich heim'lijk aan bedrinkt: — Hij feest zijn oog aan 't glas, dat halfvol blinkt

Binnen den lichtkring van de lamp, wier schijn

Wemelt rondom en scheem'ring wordt in 't klein Vertrek, waar voor hem zich een heir verdringt Van droomen, tot zijn hoofd halfdroomend zinkt:

Hij prevelt stukjes van een vroom refrein:

Hij droomt zich Kardinaal of Paus, maar houdt Den grendel op de deur — zijn Pausschap komt Niet verder dan den drempel van zijn cel:

Den andren dag treedt need'rig en devout De priester, die in 't oud gewaad zich kromt,

Voor 't altaar en hij leidt den ritus wèl....

Sluiten