Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Opdat ik in de oogen Van allen, die weenen,

Zacht legge het licht,

Dat mijn ziel heeft omschenen, — Dat zal hunne tranen drogen.

Ieder zal tot mij vliên

Wien 's werelds wee doorsneed, En schoonheid in zijn smarten zien En lachen in zijn leed.

Gaat en zegt dat, uren :

Ik zal niet weenen .. .

Het licht, dat mijn ziel heeft omschenen, Zal eeuwig duren: —

'k Zal al mijn dagen Ervan gewagen. —

Sluiten