Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4

Maar wie óm 't Beeld en 't Schoone in zich het aardsche Lichaam zoó lieft, dat als 't zich hem wil geven, Hij 't neemt met vreugd en, heel zijn dankbaar leven, Ook voor dat aardsche in liefde niet verschaarsche: —

Die is verliefd in liefde en samen paart ze

Die Liefde-in-Trouw, waarvan de dichters schreven, Dat Zij den knaap en 't meisje, ééns saamgedreven, Saamhoudt in lief en leed. En 't Leven spaart ze.

Die zingt men niet met rijke en kostb're maten,

Maar met in-lieve en liefdevolle namen.

Komt, lieven, al die lieft, wilt u verblijen!

Komt, Liefde-in-Trouw gaat voor. Volgt Haar in rijen. Danst hand in hand, knapen en meisjes samen: Liefde is in 't land, waar niemand meer zal haten.

Sluiten