Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Getroost durf dragen:

O zeg, kan 't zijn dat gij zoo blij Kunt sterven, Jaar, omdat gij mij Vreugd gaaft, die langer leeft dan gij, O jaar van weinig dagen .. .

Zeg, kan dat zijn, oud-jaar?

I,

Sterf dan vrij blij, oud-jaar !

Ik heb van u veel smart gehad,

Maar vreugd, als nooit dit hart bezat,

Daarneven . . .

Schud 't bruine doodsbed zacht en dicht, Houd 't hoofd omkranst, laat lach en licht

't Om-zweven; —

'k Zal zeggen, als 'k uw broeder spreek: Raak Hém niet aan: hij 's nu zoo bleek, Maar is zoo blij gestorven: —

Die 't liefste leven Mij heeft verworven . . .

Sterf nu vrij blij, oud-jaar.

Sluiten