Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wees theoloog, daar gij 't toch eenmaal zijt,

Maar speur naar 't doel van ied're wetenschap,

En leef en sterf in Aristoteles.

Zoete Analysis, g ij hebt mij bekoord:

Bene disserere est finis logices.

Goed redeneeren 't doel der Logica?

Is dat het laatste kunststuk van die kunst?

Lees dan niet meer, dat doel hebt gij bereikt;

Een geest als Faustus wil een grootscher taak:

Goén dag on kai me on; Galenus, kom;

Want ubi desinit Philosophus, ibi incipit Medicus;

Word dokter, Faustus, vul uw kast met goud,

En word onsterflijk door een wonderkuur; —

Summum bonum medicinae sanitas —

't Doel van genezen is gezond doen zijn.

Wel, Faustus, hebt ge ook dat doel niet bereikt?

Is niet uw straatpraat, ieder woord een spreuk?

Hange' uw biljetten niet op meen'ge markt,

Waar gij de steden uitredde uit de pest,

Of duizend ongeneeslijken genaast?

En toch zijt gij maar Faustus en een mensch.

Kondt gij het menschenleven eeuwig maken,

Sluiten