Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Of dooden weêr oproepen uit hun dood,

Dan zou dit vak waard te beoef'nen zijn.

Vaarwel, Geneeskunst. — En Justiniaan?

Si una, eademque res legatur duobus, alter rem, alter

valorem rei, etc.

Een lief geval voor prullige legaten!

Exhaereditare filium non potest pater nisi, etc.

Zoo 's al dat Instituten-recht, die heele Wetboekenwijsheid en de rechtspraktijk:

't Is studie voor een schrielen kruienier,

Die loenscht van 't telkens naar zijn spaarpot zien. 'k Word wee van dat bekrompene geknoei.

Theologie lijkt nu nog 't mooist van al;

Kom hier, mijn Bijbel van Hieronimus.

Stipendium peccati mors est. Ha! Stipendium etc. De dood is 't loon der zonde. Dat is hard.

5"- pecasse negamus fallirnur et nulla est in nobis veritas. Als wij zeggen, dat wij zonder zonde zijn, dan misleiden wij ons zeiven en geen waarheid is in ons. Welnu, dus dan moeten we zondigen, en sterven omdat we zondigen.

O ja, een eeuw'gen dood moeten wij sterven.

Sluiten