Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2e stud. Nu, dus je zei dat je 't wel weet, hè ?

wagn. Heb je er een getuige voor?

ie stud. Ja, snaak, ik hoorde 't.

wagn. Nu ja, jullie ligt onder éen deken.

2e stud. Dus je wilt het ons niet zeggen?

wagn. Zeker heer, ik zal het u zeggen; maar als ge geen ezels waart, zoudt ge me nooit zoo iets gevraagd hebben; want is hij niet een Corpus naturale? en is dat niet mobile ? hoe dan dat ge me zoo iets kunt vragen ? Als ik niet van nature phlegmatisch was, langzaam tot toornen, en geneigd tot liederlijkheid, ik wil zeggen tot liefde, dan zou het jullie niet geraden zijn binnen veertig voet van de gerechtsplaats te komen, ofschoon ik niet twijfel of ik zie jullie hangen na de volgende zittingen. En nu ik jullie dan geslagen heb, ga ik mijn gezicht zetten als een fijne, en spreek aldus : Waarlijk, mijn lieve broederen, mijn meester zit hier binnen te tafelen, met Valdes en Cornelius, zooals deze wijn, als hij spreken kon, uw edelen zou kunnen meedeelen; en zoo moge God u zegenen, en bewaren, en bijblijven,

Sluiten