Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maak u een monnik, 'n ouden Franciscaan: Zoo 'n heilig wezen past zoo 'n hellekind.

(Exit Meph.

Mijn deugdzaam zeggen heeft wel deugdlijk kracht: Een kind kan, dunkt mij, knap zijn in die kunst. Wat 's die Mephisto een geschikte man,

Een en al heuschheid en gehoorzaamheid! Dat kan 'k nu doen met mijn bezweringen: Faustus, gij zijt bezweerder laureaat,

De Heer zijt gij van Mephistophilis.

Quin regis Mephistophilis fratris imagine.

(Mephistophilis terug als een Franciscaner monnik.)

meph. Nu Faustus, wat begeert gij dat ik doe?

faust. Ik wil dat gij mij dient zoolang ik leef,

En alles doet wat Faustus u beveelt,

Al was 't de maan doen vallen uit haar sfeer, Of de' oceaan doen over de aarde gaan.

meph. Ik ben een dienstknecht van vorst Lucifer, En mag niet met u gaan als hij 't niet wil. Wij mogen niets dan Zijn bevelen doen.

faust. Kwaamt gij dan nu niet hier op Zijn bevel?

Sluiten