Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bij me ; wat Satan! zij springen met mijn vleesch om of ze bij me in de kost zijn.

wagn. Nu, wil ik je 'ns wat zeggen, vriend? Neem jij

die guldens van me. (geeft geld.)

hansw. Guldens, wat zijn dat, wie zeit dat?

wagn. Nu ja, Fransche kronen, en ik zeg het.

hansw. Fransche kronen, hm, hm! je kondt ook zeggen

Engelsche fiches. En wat zal ik daarmee? wagn. Wel vriend, nu krijg je een uur vooruit een

boodschap als de Duivel je komt halen.

hansw. Nee, nee, neem jij je kronen weerom.

wagn. Om den bliksem niet.

hansw. Om den bliksem wel.

wagn. Jullie was er bij dat ik ze hem gegeven heb. hansw. Jullie bent er bij dat ik ze hem weerom geef. wagn. Wacht, ik zal je dadelijk laten meepakken door

twee duivels, Belial en Belcher.

hansw. Laat je Belial en Belcher maar opkomen, ik zal ze beuken zooals ze nooit gebeukt zijn zoolang ze duivels zijn! Verbeeld-je, dat ik er een doodbeuk, wat zullen de menschen zeggen? »Zie je dien langen kerel daar in zijn ronde broek —

Sluiten