Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

herberg in Europa je maar wilt, voor niets; — dat 's een van mijn tooverkunsten.

ralph. Onze Heer Dominé zeit dat dat nog niets is. Robin. Heel juist, Ralph; en meer, Ralph, als je soms lust hebt in Jannetje Spit, de keukenmeid, keer haar en draai haar dan maar zoo dikwijls als je wilt, en midden in den nacht.

ralph. O beste Robin, zal ik Jannetje Spit hebben voor mijn eigen gebruik ? Dan zou ik je duivel kosteloos onderhouden met paardebrood, zoolang hij in 't leven blijft.

Robin. Stil nu, beste Ralph: laat ons die laarzen schoonmaken, want die liggen vuil op onze handen ; en dan aan het bezweren in 's Duivels naam.

NEGENDE TOONEEL Robin en Ralph komen op met een zilveren beker.

Robin. Nu, Ralph, zei ik je niet dat onze fortuin zou gemaakt zijn door dat boek van Doctor Faustus? ecce signum! Hier heb je een aardige buit voor

Sluiten