Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

faust. Maar zulke geesten als een levendige voorstelling zijn van Alexander en zijn gemalin, zullen vóór u verschijnen, zooals ze waren toen ze leefden, in hun meest bloeienden tijd; wat ik niet twijfel of het zal uw Majesteit voldoen.

keizer. Ga door, Meester Doctor, laat ze me zien. ridder. Hoort ge wel, Meester Doctor ? Ge brengt Alexander en zijn vrouw voor den keizer.

faust. Nu Heer, en dan?

ridder. Nu, dat het net zoo waar is als dat Diana mij

in een hert veranderde.

faust. Neen Heer, maar toen Actaeon stierf, liet hij de horens na voor u. Mephistophilis, ga je even ?

{Exit Mephisto. ridder. Nu, als je tooveren gaat, ga ik weg. {Exit. faust. Ik zal je straks wel krijgen voor je in de rede vallen. Hier zijn ze, genadige Heer. (Mephistophilis komt weer op met Geesten in de gedaante van Alexander en zijn Gemalin. keizer. Meester Doctor, ik hoorde dat deze dame gedurende haar leven een wrat of moedervlek in den nek had: hoe zal ik weten of dat zoo is of niet?

/

Sluiten