Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIJFTIENDE TOONEEL De Oude Man komt op.

oude man. Gevloekte Faustus, gij ellend'ge mensch, Die de hemelsche gena sluit uit uw ziel, En vlucht den troon, waar God zit in 't gericht!

(Duivels komen op.)

Nu gaat mij Satan tergen in zijn trots:

Als God mijn hart in dit fornuis beproeft, Dan zal dit hart, hel, sterker zijn dan gij. Verblinde duivels: zie, de hemel schijnt Neer op uw neerlaag, lachende om uw toorn! Déarheen, hel! want hierheen ga 'kop tot God. (Exeunt aan een kant de duivels, aan den anderen kant de Oude Man.)

ZESTIENDE TOONEEL Faustus komt op met Studenten.

faust. O wee mij!

ie stud. Wat is er, Faustus?

Sluiten