Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en kocht boeken vol moderne literatuur, vooral verzen, die hij toen al de gewoonte had hardop voor te lezen, zoolang vader niet in huis was. Verzen prikkelden vader's drift zóó, dat zij de eenige ironie in dit prozaisch huis waren, die hem konden verleiden tot handtastelijkheden. DeFran$aise schepte behagen in des zoon's voorliefde voor en in des vader's afkeer van verzen beide. Ze kreeg ook lust in literatuur en liefhebberij in teekenen en herinnerde Antoine nooit aan de noodzakelijkheid van eventueel examen doen voor dit of dat. Zij vertelde hem van haar vader en liaar moeder en wat die hun vader en moeder geweest waren en gedaan hadden. Die waren van adel, had ze bij allerlei gelegenheden, ook als vader er bij was, gezegd, en heel rijk, de grootouders namelijk. En daarom was Antoine, ofschoon zijn vader maar een smid was, zoo'n net jongetje geworden, dat plezier had in nette dingen, zooals verzen en teekenen; en al had hij nu al het ongeluk om zulk een leelijken onbeschaafden vader te hebben, toch liep het bloed van dien adellijken heer en die deftige dame door zijn aderen. Hij moest maar zorgen, dat hij dien adellijken heer waardig bleef en nooit vergeten

Sluiten