Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onder die verfijning had het ondanks een matheid van lijden, een met de jaren groeiende innemendheid verworven, omdat het de weelde van onontdekte zielsgeheimen en kleine wonderen van verborgen sentiment verried. Tegenover hem de nonchalante zwelling van vormen, waarover nooit een beweging van aandoening kroop en waarop slechts uitgedrukt stond het stugge ééne argument: ijzer en kracht.

Antoine voelde dadelijk na zijn binnenkomen, dat het bij dit eten tot een uiting van de contradictie, tot een scene zou komen. Hij was gewaarschuwd in de laatste dagen, vaak genoeg door Nol, die trouwens nooit zijn gevoelen voor zich hield, en door Job door de verstoring van zijn klein binnenkamersch genoegen, toen hij gedichten opzei in de stilte van den aankomenden nacht. Hij wist heel goed wat hem te wachten stond en kende het soort argumenten; omdat uit zulk een sfeer maar één soort bewering komen kan, had hij zich voorbereid tot een strijd, die dan maar einden moest in een blijvende verduidelijking van de verhouding. Zoo bewust was hij zich ook wel van zijn intellectueele meerderheid,

Sluiten