Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ze moeten wijken voor het betere bloed".

„Ja, maar de mindere stand is een heel andere tegenwoordig; vroeger zagen we ze over de hoofden heen. tegenwoordig zijn ze een muur, waartegen we opkijken en we weten niet wat er achter is".

„Nou, ik weet het dan wel: domheid en ruwheid. Empire en renaissance, dat zal altijd blijven bestaan, en ze zullen gewaardeerd worden door enkele menschen. Dat zullen dan de beste zijn en die zullen het verdedigen tegen de domme massa''.

„Nee, daar kunnen we niets van weten. We kunnen met heenkijken over den muur".

„En bij mij thuis dan ? Ze kunnen immers niet buiten mij. Ik wacht maar tot er bestelling komt. Dan vragen ze me natuurlijk heel bescheiden of' ik weer teekenen wil "

„Maar zooeven dacht U er toch anders over."

„Hoe anders?"

„U zei toen toch, dat u misschien zou om moeten zien naar een andere betrekking".

„0, ja, ik weet ook niet wat ik doen zal. Ik heb zelf wel lust om het heele ellendige gezin van mismaakten te gronde te laten gaan. Dan kunnen

Sluiten