Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stank en ruwe behandeling, 's Avonds drong de politie alleen bij groepen in de stegen als er bloed vloeide en gevaar voor doodslag dreigde.

Dronkaards vochten er onderling hun veete vrij uit. En socialisten en anarchisten leverden er geregeld slag. Brutalen waagden zich er telkens weer met strooibiljetten en brochures. Zoodra de schreeuw van een strooibiljetman of politiek venter werd gehoord gingen tegenstanders door een merkwaardigen, spontanen hartstocht opgejaagd, aan 't vervolgen.

In partijdrift begonnen ze samen te scholen ; in haat versnelden ze hun pas. Bij tienen of twaalven begonnen ze dan de jacht op de twee, drie tegenstanders, die vluchtten, woest en wild als zij, door de volkrijke stegen, totdat ze gevangen werden iu den schoot van een optrekkende troep geestverwanten, die onmiddelijk daarop stuitten op een wilden aanval van de vervolgers. Dan sloeg men, krabde men naar oogen, schopte men valsch elkander in de liezen ; soms vielen twee worstelenden op den grond en kwaadaardig werd er dan naar de hoofden getrapt en met hakken gemikt op de gezichten van onderliggenden.

Sluiten