Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En zelfs grijzen knarsten op hun tanden als ze dachten aan een mouchard, brutaalste beleediging van hun simpele, maar diep geboren arbeidersaesthetiek.

Zoo leefde dan 's avonds een geestesleven op in het kwartier der fabrieken, tegelijk bijna met het ontbranden van de lantaarns en het eerste schrille geklank van de kroegbellen. Het leelde om een abstractie, maar het werd met grootte werkelijkheid gediend. Zoo geen venters te vervolgen waren, beraamde men in even spontane jacht een aanslag op een vijandig café. Dan drong men elkander met gevaarvolle speelzucht de deuren in, en bij een onmiddelijk frenetiek verweer van binnen, moest meu strijden of men wilde of niet. Strijden en stukslaan. Gillend verhief zich vaak boven het strijdgevaar het „alali" van den spraakgebrekkigen Nol! Job vocht alleeu maar mee bij een inval in de „Drie Scheepjes"; als de anarchisten toevallig komend op een oogenblik van weinig bezoek tot bij het buffet dreigden te komen, dan vocht hij met enorme slagen, kort, ernstig alsof hij aan den arbeid was.

In die „Drie Scheepjes" lag Job's trage ziels-

Sluiten