Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Maar, kameraad, wie zou hier nou aan onderkruipen doen V'

„Er is toch politie."

„Wat doen ze met twintig man, oi' laten we zeggen dat ze er dertig op uitsturen, hier in de ijzerwijk ] We gooien ze immers van uit de ramen de hersens in!"

„'t Zou wat."

„Ach mau, je hebt het nog nooit bijgewoond .. . je weet niet wat een staking is."

„Of ze dan maar allemaal tegelijk er uitscheiden. Er zullen toch wel verstandigen ook bij zijn", zei vader.

„Dat gaat op voor het kleinbedrijf, zooals bij jelui, de eenige fijnsmids zoowat van de stad. Al de anderen werken op fabrieken en daar is wel degelijk solidariteit. Daar sta je den heeleu dag naast elkaar ; dat is heel wat anders."

„Eu als de regeering dan cavalerie stuurt ?"

„Dan snijden we de paarden de pezen van de achterpooten door ; en dan ligt binnen een half uur de heele cavalerie tegen den grond."

„Kanonnen", opperde Antoine.

„Zeker om mee om een hoekje te schieten, hier in al die kromme steegjes. Nee, kerel, als de

12

Sluiten