Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

machines. Hij glimlachte; moest dat ding. dat eiuitzag als het onguur product van een blind natuurproces een hek, het sieraad van een gevel worden ? Onnoozele dwaasheid van die stomme smids. Getroost ging hij naar de „Drie Schepen", waar nog weer eens een samenkomst moest plaats hebben met Hasvelt, vader en de broers. Ze hadden hun gesleept in allerlei ingewikkelde besprekingen over de zaak en de hervorming daarvan tot een coöperatieve vennootschap. Hij wilde daar wel op ingaan, maar hield zich, ook gerust gesteld door zijn bezoek aan de werkplaats, erg gereserveerd. Als het er op aan kwam, zou hij altijd nog kunnen dreigen met weggaan, èn met zijn geld èn met zijn talenten. Ze zouden hem nooit kunnen missen. Die idiote poging van de broers om dat hek zoo maar uit de vrije hand te smeden, moest dat binnen minder dan geen tijd aantoonen. Hij teekende dus kalmpjes voort aan zijn ontwerp, vol krullen en rosetjes, een verdienstelijk stuk werk, dat direct zou kunnen dienen als het geestesproduct van Job opgegeven werd, of, wat nog waarschijnlijker scheen, werd afgekeurd door de klanten, voor dat het klaar was. De broers hadden dan huu

Sluiten