Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moderne wereld, wegvloeit in een stroom, schitterend als een rivier in voorjaarstij.

Dat is het gulden feest van den arbeid, zonder wederga!

Was er dan geen gevoel in de kerels voor het goudgegloei der feestelijkheid, voor den parelschuimende sect, die in overkracht den beker uitvloeit? Dat is een verachteling, die, als de muziek aanzwelt en de parelkleur van wijnen tintelt, niet opstaat en zich stuwen laat door het heir van zijn sentimenten, dat uur na uur verslaat zonder te weten, welk beeld zal opdoemen uit de duisternis van den altijd toch zegenrijken dag. De God van zulke dagen wil geen heretieken; bij zulk een zwijmelenden voorwaartsren is elke twijfelaar een neer te trappen hindernis.

Het was denzelfden avond, dat Job gezegd had in de „Drie Scheepjes" te zullen blijven werken. Een uit de kroegloopers had het bericht op straat gebracht, waar horden jonge fabriekswerkers ronddoolden, joelend, soms met steenen werpend, altijd op zoek naar tegenstauders met wie ge-

14

Sluiten