Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Je hoeft toch niet dadelijk weg. Zoolang je geen betrekking hebt, kan je blijven", zei moeder.

„Ja. dat kan. En dan zal 't u toch wel dadelijk gelegen komen het geld te geven."

„Nee", antwoordde vader bedenkelijk. „Maar als 't moet . . . Hasvelt zei, hij kan t krijgen.

„Ik zal wat warm ondergoed voor je maken, zoo'n beetje een uitzet. Want het is toch net of je uit huis trouwt . . . dat had ik anders wel liever gewild", zei moeder.

De anderen wilden ook wel wat doen voor Antoine. Her zou een kistje maken van stevig blik voor boeken en kleeren.

„Vindt je het goed, Job V'

„Ja, ja", zei Job vol haastige approbatie.

En Nol, jonge Nol, die met geen geweld kon bedenken, wat hij wel zou kunnen doen. kwam achter hem staan, beide handen gereed, als om hem te dienen.

„'t Heeft zoo'n haast nog niet", zei Antoine.

„Nee", vonden vader en moeder tegelijk.

Met den gelijken groei en zwelling van een kerkorgel-klank kwam in Antoine's ziel de gedachte, dat men toch in dit gezin van elkander

Sluiten