Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de wijding van de Godsvrucht terug te geven.

„In dien tijd was het leven heelemaal geïmpregneerd met liet religieus gevoel en de kunstenaars vonden daarin het vermogen tot steeds hooger scheppingen."

Als Antoine op zulk een zin dan weer niet reageerde en betoogen ging over eenig detail, waarvan hij de reproductie bloot legde, dan keek pastoor hem van ter zijde even aan, omdat hij een oogenblik twijfelde aan het gezond verstand van dien zonderling.

Maar als Antoine dan eindelijk weg ging na uren van praten en kijken, en pastoor soms onaangenaam aangedaan was door de profaneerende manier, waarop hij spreken kon over de beeltenis van een Madonna of een Christusfiguur, dat hem niet beviel, dan toch kreeg hij weer de overtuiging dat het wel veel moeite zou kosten om deze ziel blijvend voor de moederkerk te winnen. Drie menscheu zou hij dan hebben gered : vader, moeder en zoon. Misschien volgden eenmaal nog wel de andere zonen, de spierige nieuwlichters, die, als ze met hun halt' bloote lichamen in de openstaande werkplaats bezig waren, een mooie reclame konden

Sluiten