Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pastoor. ,En om dien heilzamen staat van gelooven voor te bereiden, waarin je nog meer kracht zult hebben om het mooie te vinden en te waardeeren."

„Ik vrees dat het lang zal duren", glimlachte Antoine. „Alleen, als het is om U een genoegen te doen . .

„Zulk een offer neem ik niet aan. 't Zou een Judasoffer zijn."

„Dan niets."

„Dan zoo spoedig als God behaagt."

,Zoodra God het socialisme doet verdwijnen en de kunstverkrachting straft, word ik een trouw geioovige", spotte Antoine.

„Wat God zal doen, weet ik niet. Maar wei weet ik dat de kerk het ongeloof en het socialisme met alle kracht zal blijven bestrijden en dat ze overwinnen zal."

„En zal ze ook de onechte kinderen straffen, die hun vader en moeder op straat zetten V'

„Die worden al gestraft voor dat vergrijp zelf. Zoodra ze berouw hebben, zullen ze in genade door de kerk worden aangenomen. En wat de kunstverkrachting aangaat, de kerk heeft er altijd

Sluiten