Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tirannieker dan ooit een oud-tijdsch patroon was geweest; donderend brulde hij als een van de mannen sprak van verkorting van arbeidstijd, want de felle spoed van den arbeid, zijn ideaal, zou er door worden geschaad. Hij joeg ze voort tot aemechtig haasten, elk ander een reus als hij denkend en ze met zich sleurend in den ijzerdroom, gerythrneerd door de voorhamerslagen.

Bij zulk een jacht groeide de zaak en het bedrijf langzaam boven hun hoofden ; de zaak werd meer dan zij Er werd meer geld gewonnen dan zij uitgaven en de onderneming belangrijker voor de nationale industrie dan ook iemand had gedacht.

Toen Job een eind in de dertig was. stonden de zelfde arbeiders nog aan zijn zij, meerdere krachten had hij niet kunnen krijgen en boven op het kantoor lagen reeksen bestellingen te wachten op uitvoering. In soezend scheppen verdiept, slechts levend naar den maatslag van den hamer dachten ze er niet aan en werkten gestadig in jacht voort. Ze waren als blind geworden in wagend zoeken van evenwichten en arbeidend overdenken van sierlijke mogelijkheden. En uit dien arbeid groeiden dan telkens toch weer nieuwe

Sluiten