Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Müller, P. L., Wilhelm III von Oranien und Georg Friedrich von Waldeck. Ein Beitrag z. Geschichte des Kampfes um das Europaische Gleichgewicht, 1679— 1692. M. Beilagen u. Nachtrag. La Haye, 1873—80. 2 vol. av. carte. gr. in-8° f 5.—

Naber, Joh. W. A., Naast de Kroon. Renata van Frankrijk 1510—1575. Met letters en vignetten van Elisabeth Brandt. Haarlem, H. D. Tjeenk Willink & Zoon. 1897. 8°. relié ƒ 2.50

Histoire et Topographie des Pays-Bas.

Album van Rotterdam. 25 vues de Rotterdam en héliograv. 2 séries f 3.50

Amsterdam in de Zeventiende Eeuw, door A. Bredius, H. Brugmans, G. Kalff e. a. La Haye. W. P. van Stockum & Zoon. 1897. Livr. 1—9. av. pl. color., grav. et cartes. fol. chaque livr ƒ 6.—

Archievenblad, Nederlandsch, Orgaan van deVereeniging van Archivarissen in Nederland. 1—7e année. Groningen, Erven B. van der Kamp. 1892—1899. 7 vol. 8°. toile. chaque vol. f 3.—

Bakker, J. D., en F. Deelstra. Kent gij ons land ? 2e éd. Groningen, P. Noordhoff. 1887. av. illustr. 8°.

toile ƒ L25

Op reis door Nederland. Groningen, P. Noordhoff. 1884. av. illustr. 8°. toile , .... f 1.25

Beaufort, ^V. H. de, Geschiedkundige opstellen. Amst., P. N. van Kampen & Zoon. 1893. 8°. toile. . f 4.90

Sluiten