Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Plessis, C. N. J. du, Uit de geschiedenis van de ZuidAfrikaansche Republiek en van de Afrikaanders. Amst. J. H. de Bussy. 1898. 8°. toile ƒ 4-So

Theal G. McCall, Geschiedenis van Zuid Afrika. La Have, Mart. Nijhoff. 1897. av. portr. cartes et pl. 8".

ƒ 7-5°

Veth, P. J. en Joh. F. Snelleman, Daniël Veth's reizen in Angola, voorafgegaan door een schets van zijn leven. Av. 8 pl. et une carte. Haarlem, H. D. Tjeenk Willink & Zoon. 1887. gr. in-8°. relié . ■ • / 4-9°

Wormser, J. A-, Van Amsterdam naar Pretoria. Acht maanden in Zuid-Afrika. Amst. Boekhandel voorheen Höveker & Wormser. 1898. av. 80 illustr. et portraits.

8". toile * 2"5°

Droit Public. Jurisprudence.

Actes et documents relatifs au Programme de la Conférence de la Paix, publiés d'ordre du Gouvernement par Van Daehne van Varick. La Haye, Mart. Nijhoft. .899. / 2-5°

Arbeids- en Fabriekswetten, De Nederlandsche,

benevens de besluiten ter uitvoering. Uitg. door H. Goeman Borgesius. Sneek, J. F. van Druten. 1897. gr. in-8°. toile f 3-9°

Archief van Handel en Nijverheid. Verzameling van wettelijke en administratieve Voorschriften, Mededeelingen en berichten omtrent handel en nijverheid.

ic 4e jaargang. La Haye, Gebr. Belinfante. 189^

1898. 4 vol. 8°. toile / 22'4°

Sluiten