Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

InstfUCtions consulaires néerlandaises. Reglement consulaire avec les instructions et autres documents y relatifs. La Haye, Gebr. Belinfante. 1889. 40. toile f 5.25

Jitta, D. Josephus, La méthode du droit international privé. La Haye, Gebr. Belinfante. 1890. 8°. d veau f 9.— - La codification du droit international de la faillite. La Haye, Gebr. Belinfante. 1895. 8°. toile ƒ 5-2 5

Kerkelijk Wetboek. De Reglementen en Verordeningen der Nederlandsche Hervormde kerk, met aanteekeningen door J. Douvves en O. Feith, herzien en bijgewerkt door J. Knottenbelt. 3e éd. Groningen, J. B. Wolters. 1899. 8°. toile ƒ 9°

Keurboeken, De Middeneeuwsche, van de stad Leiden. Uitg. door H. G. Hamaker. Leide, S. C. van

Doesburgh. 1873. 8°. toile / 5-—

Kist, J. G., Beginselen van handelsregt volgens de Nederlandsche wet. La Haye, Gebr. Belinfante. 1847

1889. 5 vol. 8°. toile ƒ 26.20

Kuyper, A., „Ons Program". 4e éd. Amst., Höveker &

Wormser. 8°. toile >••••/ 4-5°

Land, N. K. F., Inleiding tot de verklaring van het Burgerlijk Wetboek. Haarlem, de Erven F. Bohn. 1899.

gr. in-8°. veau f 3-75

— Verklaring van het Burgerlijk Wetboek. Haarlem, de Erven F. Bohn. 1889—1892. Tome

I—V. gr. in-8°. d. veau ƒ 25.—

Léon, D., De Rechtspraak van den Hoogen Raad der Nederlanden, gebracht op de artikelen der Staats- en Burgerlijke Wetten, Besluiten en Verordeningen, alles met ophelderingen en geschiedkundige toelichtingen,

Sluiten