Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Opzoomer, C. W-, Het Burgerlijk Wetboek verklaard. La Haye, Gebr. Belinfante. 1874—1894. lomesl—XII. 12 vol. 8°. toile ƒ 65.60

Paleis van Justitie, Het, Nieuwsblad gewijd aan de binnen- en buitenlandsche rechtspleging. 29e année. Groningen, P. Noordhofif. 1900. ƒ• année. . f 13.—

Paulus, J., Het consulair Recht en de consulaire werkkring. La Haye, Gebr. Belinfante. 1890, 8°. d. veau.

f 5-50

Pierson, N. G-, Leerboek der staathuishoudkunde2me éd. Haarlem, de Erven F. Bohn. 1896. Tome I.

gr. in-8H. d. veau ƒ !0.—

Sera compl. en 2 vol.

Pijttersen TZ; H., Beknopte handleiding bij de kieswet, benevens tekst der wet met de tabellen en alphabetisch register. 2e éd. Sneek, J. F. van Druten.

op de Kamers van Arbeid. Sneek, J. F. van Druten.

Polenaar, B. J., Schets van het Nederlandsche Burgerlijk Procesrecht. 2e éd. Haarlem, H. D. Ijeenk Willink en Zoon. 1899. pet. in-8". relie . . f 4.25

Quack, H. P. G., De socialisten. Personen en stelsels. 3e éd. Amst., P. N. van Kampen en Zoon. 1899.

Vol. I. 8° ƒ

Studiën en schetsen. Amst., P. N.

van Kampen en Zoon. 1886. 8". toile . . . f 4-5°

Beelden en groepen. Studiën. Amst.,

P. N. van Kampen en Zoon. 1892. 8". toile . ƒ 5.10

1897. 8n.

. / —-50

Beknopte handleiding bij de Wet

1897. 8".

/—• 50

Sluiten