Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Reiger, A. F. J., Gesloten karakters. Amst., A. Versluys. av. illustr. 8°. toile. . ƒ 1.50

Reijneke van Stuwe, Jeanne, De Heer van de State. Sneek, J. F. van Druten. 8°. toile . . ƒ 3.90

Rennes, Is. van, Sprekende dieren. Kleine fabels, av. illustr. Amst., van Holkema & Warendorf. 4°. rel.

f 1-9°

Rovers, E. A., Etsen naar het leven door Hollidee. Met inleidend woord door A. C. Loffelt en een teekening van Israëls. 3e édit. Leide, E. J. Brill. 1894. 8°. ƒ 2.40 toile cl. s. tr. f 2.90

Rije, A. J. van, en E. C. Houbolt, Herman's eerste zeereis. Amst., Allert de Lange. av. illustr. 8°. toile.

f I-90

—— De spion. Een

verhaal uit het jaar 1672. Amst., Allert de Lange, av. illustr. 8". toile f 1.9°

Robinson Crusoë. Het leven en de vreemde lotgevallen van York, Zeeman, verhaald door hem zelf. Utrecht, W. de Haan. av. illustr. 40. toile. . f 2.90

Rossem, G. van, In 's levens opgang. La Haye, M. M. Couvée. 1897. 8°. veau ƒ2.5°

Salverda de Grave-Herderschee, M., Bop. Herinneringen van een hond. Utrecht, W. de Haan. 1899. av. illustr. 8°. toile ... f 1.20

Savornin Lohman, A. de, Miserere. 3e édit. Amst., P. N. van Kampen & Zoon. 8°. toile . . . f 2.—■

— Vragensmoede. 4e édit.

Amst., P. N. van Kampen & Zoon. av. portr. 8°. toile.

f 2-75

Sluiten