Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kruijs, M. H. van 't, Harmonium-school. Handleiding voor eerstbeginnenden. Rotterdam, Wenk en Birkhoff. 40. toile ƒ 2.90

De zangvogeltjes. Uitgezochte

zangstukjes met pianobegeleiding voorzien. 1—4. Rotterdam, Wenk & Birkhoff. 1897. piano et chant. ƒ 2.60

Op. 45. 40 Psalmen voor

vierstemmig gemengd koor met harmonium begeleiding. Rotterdam, Wenk & Birkhoff ƒ 1.25

Liederboek van Groot-Nederland, verzameld door F. R. Coers Frzn. 2e éd. Amst., C. A. J. van Dishoeck. Vol I, II. 4". toile ƒ 3.50

Liederen ten dienste van Zondagsschool, Zendingbijeenkomst en Huisgezin. Rotterdam, Wenk & Birkhoff. 8". piano et chant ƒ —.60

Natuur, De Levende,Tijdschrift voor Natuursport onder redactie van E. Hei mans, J. Jaspers en Jac. P. Thijsse. ie—3e jaargang. 1897—1899. Amst., W. Versluys. 3 vol. av. 200 illustrations. 4". toile p. année.

f 4-75

Loman Jr., A. D., Rouwviolen van Hélène Swarth. Drie liederen voor een vrouwenstem. Amst., De Algemeene Muziekhandel Stumpff & Koning. 40. ƒ 2.—

Proloog van het zangspel „Violanta". Piano & zang. Amst., De Algemeene Muziek¬

handel Stumpff & Koning. 40 ƒ —.60

Dessin de A. Molkenboer.

Loots, Ph., op 29. Tranendichtjes van Julius Flens. Piano en zang. Amst., De Algemeene Muziekhandel Stumpff & Koning. 4" ƒ 1.50

Dessin de A. Molkenboer.

Sluiten