Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

378. Buren Scheele, A. D. van, De Roovers in de rotsvesting, of het meisje aan de Arne.

374. Burgch Harriette, E. Diederik en Sabine. Een verh.

uit het beleg van Steenwyk.

375. Burij, Lady Cnarlotte. Zelfverloochening, 2 dln.

376. Burnett, F. H., Dolly, uit het Engelsch.

377. — Hodgson. Vier Nov.

378. — Louisiana.

379. — Een doornig pad, naar het Eng.

380. Baron, Julie, Een levensdroom, roman, 2 dln.

381. Busch, E., Richardo Orvinedo.

382. Butt, B. M., Miss Molly. Uit het Eng.

383. — De Held harer droomen. Een verhaal.

384. Buuren, Marie van, Geen Talent?

385. Buysse, Cyriel, Wroeging.

c.

386. Caine, Hall, De schaduw eener misdaad, u. h. Eng. 2 d.

387. —- Een Zoon van Hagar, uit het Eng. 2 dln.

388. Calcar, Elise van, De Eedgenooten, Hist. Rom. uit de

16e eeuw, 2 dln.

389. Campbell, M. C., Carthij Berenicus' huwelijk, naar het

Eng. 2 deelen.

390. Cappelle, J. van de, Het beleg en de moord van Oude¬

water in 1575, 2 deelen.

391. Een laatste Koning en een eerste wereldont¬

dekker, 2 deelen.

392. Carcciolo, E., Verborgenheden der Xapolitaansche kloos¬

ters, 2 deelen.

393. Careij Nouch, Rosa, Esther Cameron.

394. Carlen, E. F., Als vrijgezel en echtgenoot, levenstypen,

2 deelen.

395i — Wie is de bruidegom? 2 deelen.

396i — Een nacht aan 't Bullarmeer, 3 deelen.

397. — De profeet en zijn gunstelingen, 2 deelen.

398. ■— De roos van Tistelon, 2 deelen.

399. — De zoogbroeders, 2 deelen.

400. — De kerkinwijding te Hammarbü, 2 deelen.

401. — Gustaaf Lindorin, een Roman, 2 deelen.

402. — De voogd, Roman, 3 deelen.

Sluiten