Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

685. Eerste, De Liefde van David Brun, 2 deelen.

686. Eichel C., De page van Karei XII, hist. rom.

687. Ejjck, J. E. van, Een zwak karakter, A'damsche rom.

688. Eijre Jeane of de wees van Lowood.

689. Eliot, George, Adam Bede, 3 deelen.

690. — De molen van Dorlcotte, 3 deelen.

691. — Herders en schapen, 3 novellen, 2 deelen.

692. — Silius Marner, de wever van Iïavelde.

693. — De opgehevenSluijer, Broeder Jacob. UithetEng.

694. — C. Romola, 3 deelen.

695. — Middlemarsch. Een verh. uit het Eng. 4 dln.

696. — Daniël de Deronda. Uit het Eng. 4 dln.

697. — Felix Holt, de Radekaal, 2 dln.

698. Elise, Eene star in den nacht, schetsen uit het laatst

der 15 eeuw, 2 deelen.

699. — Hermina, 2 deelen.

700. Ellerman, G. F., De hertog van Alba in Vlaanderen,

hist. novelle uit de 16e eeuw, 2 deelen. 701 Ellis, Mrs., Ella More, 2 deelen.

702. — De familie Chifton, 2 deelen.

703. — Ziet op het einde, of de familie Bennet op reis,

2 deelen.

704. — Kwakers van eigen haard, 2 deelen.

705. — Tafereelen uithetHuwelijkslevendoordeschrijf-

ster van Plicht en roeping der Vrouw.

706. Elsa, Prinses, Wildenborg, oorspr. ïom. 2 dln.

707. —- Een Vorstelijke Balling.

708. — Een omfloersde diadeem, 2 dln.

709. — Purper.

710. — Een Koningsdroom, 2 dln.

711. Emants, M., Jong Holland. Oorspr. rom. 2 dln.

712. Engelbert, de Cbateleux., Drie Vertellingen.

713. Engelberts, D. W., Fantasien en Beelden.

714. ■— Een misstap uitgewischt.

715. Erfgenamen De, van Darrencourt.

716. Erfgenamen De, van Redcliffe, 3 deelen.

717. Ernst, vrijheer van Bibia. De zwarte diamant, 2 d.

718. Eschen, M. von, In het strijdperk.

719. Eschstruth, N. von, Poolsch bloed, 2 deelen.

720. — Casgamalen.

721. — Elzenkoningin,

Sluiten