Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1001. Hillern, Birgh W. von, Een ziel gered. Uit het Hoogd.

2 deelen.

1002. Hillvjard, Dr., Avonden aan boord.

1003. Hirschmann, Loon naar werken, een oorspronkelijke

rooverroman, 2 deelen.

1004. — Mevr. A.M., Eindelijk rust. Oorspr.rom.2dln.

1005. — Selma, 2 deelen.

1006. Hobbes, J. O., Een Modern Huwelijk, u. h. Eng.

1007. Hobson, Mrs. Carliy, De Hoeve in de Karoo of wat

Karei Vijvijan en zijne vrienden in Zuid-Afrika zagen.

1003. Hoeker,O., De Afghaansche Spion, voor de rijpere jeugd.

1009. Hoeker, O., Eerloos verklaard. Naar het Duitsch.

1010. Hocking, Silas K., Liefde overwint, n. h. Eng.

1011. Hoe hij Koning werd, Hollandsche roman, 2 deelen.

1012. Hoek, A.. Niet verlaten.

1013. Hoet, W. ten, Het woud van de vier perken. Fam.

roman. 2 deelen.

1014. — Herfstviolen.

1015. Hoeve, G. J. van den, Bijna gelukt.

1016. — Marie.

1017. — Een zonnetje in huis, 2 deelen.

1018. — Frederiks grootvader.

1019. -Hoeven, A. H. v. d., De wereld in '1.klein, 2 dln.

1020. Hofdijk, W. J., De heilige strijd, Neêrland's vrijheids¬

oorlog, aan Neêrland's volk verhaald.

1021. Hoffman, Frans, De Zoon van den smokkelaar, of

volgt het kwade met na, maar het goeae. JNaar het Hoogduitsch.

Een Amsteidamsche Koopmansz. v. de jeugd. Wat het geld al niet doen kan, voor de jeugd. Jonathan en zyn Oom, voor de jeugd.

Pieter Simpel. Voor de jeugd.

Uit het kleine 'tgroote, voor de jeugd. Pachter Halford en zijn gezin, voor de jeugd. Verhalen u. h. Russische volksleven, v.d. jeugd. De Ivoorjagers uit Zuid Afrika en Kunz van Kaufungen, twee verhalen voor de jeugd. Het hoogste lot, voor de jeugd.

Karl, IJella de Circus Koningin. Naar het hoogd. 2 deelen.

1022. —

1023. —

1024.

1025.

1026.

1027.

1028.

1029.

1030. —

1031.

Sluiten