Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1093. James, G. P. R., De gevolgen eener luim, 2 deelen.

1094. — Hendrik van Guise, 3 deelen.

1095. — Henry Masterton, hist, rom. taf. uit de tijden

van Karei I, 3 deelen.

1096. — Feconderoga, of zwarte arend. Hist. rom. ver¬

haal, 2 deelen.

1097. — De broedermoorder, 3 deelen.

1098. — Het noodlot, 2 deelen.

1099. Jansen, L. A., Notaris van Dijk en zijn Vrouw.

1100. Jenkins, E , De Vorst van de geldmarkt.

1101. Jensen, W., Karin van Zweden.

1102. •— In den vreemde.

1103. Jewrij, L., De Losprijs. Een verh. uit de XII eeuw, 2 d.

1104. — Kirkholme, of de derde erfgenaam, 2 deelen.

1105. Johanna, Twee Nichten.

1106. — De pleegkinderen, 2 deelen.

1107. — Suze Wellingrode, of de invloed van misdaad

en liefde, oorspronkelijke roman.

1108. John Halifax, 2 deelen.

1109. Johnston, W., George Fresfield, 2 deelen.

1110. Jokai, M., Die arme rijken. Een Hongaarsche rom.

Naar het Hoogduitsch, 2 deelen.

1111. — Treurige dagen. Een Hongaarsche roman.

1112. Jonckers, J. H., Schaduwbeelden van den voortijd.

1113. Jonge heeren, typen uit het jongeh. leven, 2 deelen.

1114. Jonge, E. den, Het schouwtooneel onzer dwaasheden.

Hum. Satarike Volksteekening, 2 deelen.

1115. — A. de, Moderne Adel.

1116. Julia, Gravin en Vrouw. Bladzijde uit het veelbewo¬

gen leven van Jacoba van Beijeren.

1117. Junchunn, F. W., Licht- en schaduwbeelden uit de

binnenlanden van Java.

1118. Juncker, E., In de schaduw des doods.

1119. — Op verkeerde grondslagen.

1120. — Werner Eltze. Uit het Hoogd.

1121. Junius Daisij, E. A., Uit den Oaleidescoop.

K.

1122. Kate, J. J. L. ten, Langs den Rijn.

1123. Katja-Mata, Een natuurlijk kind e. a. Ned.-Ind. Verh.

Sluiten