Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1686. Ponson du Terrail, De nachten van 't vergulde huis,

naar het Fransch.

1687. — De gevloekte, les drames de Paris, 3 dln.

1688. — Vervolg op no. 1687, 3 deelen.

1689. — Vervolg op no. 1688, 4 deelen.

1690. — De wraak van Baccarat vervolg op no. 1689,

2 deelen.

1691. — De Gevangenis Saint Lazare, vervolg op no.

1690, 2 deelen

1692. — De Herberg op de vlakte. Vervolg op de ge

vangenis Sint Lazaire.

1693. — Madeleine (twee Weezen). Vervolg op de Her¬

berg op vlakte.

1694. — De dood van Rocambole (ontknooping) Vervolg

op Madeleine, en slot van de gevloekte.

1695. — De wederwaardigheden eener jonge "Weduwe,

2 deelen.

1696. — De Nieuwe Schoolmeester.

1697. — De Eed van de roode mannen. Uit het Fr. 3 d.

1698. — Grillon van den Molen, naar het Fransch, 2 d.

1699. — De Chambrion, naar het Fransch.

700. — De jeugd van Koning Hendrik, 8 deelen.

Eerste gedeelte. De schoone zilversmidsvrouw. Tweede gedeelte. De Minnares van den Koning van Navarre.

Derde gedeelte. De Minnehandel van de schoone Nancij.

Vierde gedeelte. De avonturen van Hartenboer. Vijfde gedeelte. De liefdesavonturen van Klaverboer.

Zesde gegeelte. De St. Bartholomeusnacht. Zevende gedeelte. De heldin der barrikade. Achtste gedeelte. De Koningsmoordenaar Jacob Clement.

1701. Ponsonby, E., De grevillers en de Lorimers, twee

familietafreelen, 2 deelen,

1702. Presense, Ede, Rosa.

1703. Pronius, Dr., Augustus Beineman en de zijnen. Een

eerste roman.

Sluiten