Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1764. Reid, Kap. Mayne, De verlaten hoeve.

1765. — De Planters van Jamaica.

1766. — Hundsonbaaieilanden.

1767. Reidchem, A. van, Nichtjes van Strehla.

1768. Rellstab, L., De Steenkolenmijnen.

1769. — De Venetiaan. Een verhaal uit de staatsinqui-

sitie van Venetië, benevens Osraim de Schaer. Een Oostenr. geschiedenis.

1770. Retcliff, E., Keizers Elsje of de verradersbond,

6 deelen.

1771. — Bella het gelukskind of de erfgename van

40 millioen, rom. u. h. hedend. leven, 4 deelen.

1772. Reule, A. S., Vertellingen van oud-oom Karei.

1773. Reus, M. de, Scherp en Zacht of Emma en Coenradine.

Voor de jeugd.

17 74. — Het zanggezelschap te Wij velde. Voor de jeugd.

1775. Reuter, Frits, Gedroogde kruiden, herinneringen uit

mijn leerjaren op het. land, 3 deelen.

1776. Revoil, B. Henrij, De Paria's van Mexico. N. h. Fr.

1777. — De Engel der Prairiën.

1778. Ribbe, A., Dorselaar of achttien jaar later. Eene oor¬

spronkelijke Nederlandsche gesch. uit de eerste helft der XVIIe eeuw, 2 deelen.

1779. Richebourg, Emile de, Demon Goud, n. h. Fr. 3 dln.

1780. — De Misdaad van Grandval n. h. Fr. 3 dln.

1781. — Nagedachtenis.

1782. — De twee straatjongens.

1783. — Jan Loup de Wildeman, 4 dln.

1784. — Gevloekt, naar het Fransch, 3 d.

1785. Richepin, J., Edele zielen, Parijsche rom. 2 deelen.

1786. Ridder, J. Herman de, Levensbeelden voor Jongens

en Meisjes.

1787. Ridderstad, C. F., Vader en zoon of de gevolgen der

dronkenschap, 3 deelen,

1788. Rider, Haggard H., Beatrice. Uit het Eng.

1789. Ridoro, Karei, Deü.

1790. Rietstap, J. B., Amij Harrington of de zegepraal des

geloofs.

1791. — Overwinning kroont den strijd, een verh.

1792. — De vorst der peons of de avonturen van Pun-

tam Pomfret in Mexico.

Sluiten