Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1954. Scott, W., Anna van Geierstein. Voor de jeugd.

1955. See, Gustav von, Gravin en Markiezin. Vrü naar het

Hoogduitsch, 2 deelen.

1956. — Verstoorde Illusiên.

1957. Seipgens, Emil, In en om het kleine stadje.

1958. Sims, G., Smith en Comp. 2 deelen.

1959. Sinclair, Catharina Lord en Lady Harcourt. 3960. Sinderam, J. M., Margaretha van der Heide. 1961. Sinus, Hanepen, 2 deelen.

19C52. Sloten, Jo v., Kleine en Groote menschen Nov. en Sch. 1963. Slothauwer, J. G., Uit mijn Jongensjaren. Herinneringen van een Gymnasiast.

196i. Smyth, Hameien, Donkere paden, naar het Eng. 2d.

1965. Smissaert, Jhr. H. B., Charles du Plessis, een verhaal

uit den tegenwoordigen tijd, 2 deelen.

1966. Smit, Maurits, Van den ouden dag.

1967. — Oom Sam. Lotgevallen en Wereldbeschouwin¬

gen van een ouden Vryer.

1968. — Semper Crescendo.

1969. — H. J., Licht door de wolken.

1970. Bezorgd op No. 30.

1971. Smidt, J. F., De eed eener zuster, of schandmerk en

zegepalm, 2 deelen.

1972. — Olivier Brandreth. Een verhaal.

1973. — De geldman of de geheimen van een bankier,

3 deelen.

1974. — De Woekeraar, 2 deelen.

1975. — Vorst en Burger. Een roman naar het Hoogd.

3 deelen.

1976. — Vrouwenliefde of Sprekend op iemand te ge-

lijken, uit het Engelsch vertaald, 3 doelen.

1977. — Wy struikelen allen, uit het Engelsch ver¬

taald, 3 deelen.

1978. Soer, Elise, Despoot, De laatste uren van twee Ko

ninginnen Rassenhaat.

1979. — Onint, In het Zonneland.

1980. — Ward. Oorspr. rom.

1981. Souvestre, Emile Pierre Landair, of de kleermaker

schatmeester, episode uit de 15e eeuw.

1982. Spielhagen, Fr. Rosa van Weissenbach, n. h. Hoogd

1983. — Stormvloed, uit het Hoogd. 3 deelen.

Sluiten