Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V.

2148. Vallée, H., De heler, romantisch tafereel, 2 deelen.

2149. Van Alkmaar begint de Victorie of Barend en zijn

Zusterke Jenneken. Binnen en buiten de Belegerde Stad 1578 — 1573.

2150. Van den Congo totZanzibar, Reis van Stanley door Afr.

2151. Van der Werf, Transvaal in rouw en roem.

2152. — Jan Mulstok.

2153. Van Reye Houboldt, Hermans eerste zeereis.

2154. — De spion.

2155. Vazoff, Ivan, Onder het Juk, Buig roman 2 deelen.

2156. Veen, J. v. d., Paul's verblijf op den Sperwerkoest,

Een romant. verhaal.

2157. Veer, H., Halfbloed.

2158. — Moderne schaduwbeelden.

2159. Ven, E. v. d. Zes onder een dak.

2160. — Zyn eerste vrouw.

2161. Vera Adolf Vincia.

2162. Verborgenheden der galante Wereld, naar het Fr.

2163. Verborgenheden van Japan, 2 dln.

2164. Verges, P., Haarlem in 1672 of de gewaande Krank¬

zinnige.

2165. Verhorst, De Zeeuwsche vrijheidsheld.

2166. Verita's, De waarheids vrienden te Hoogenbeek. Een

tegenhanger van het leesgezelschap te Diepenbeek.

2167. Verne, Jules, De kinderen van Kapitein Grant, naar

het Fransch, 3 deelen.

2168. — De Reis om de Wereld in 80 dagen.

2169. — De Reis naar de Maan in 28 dagen en 12 uren.

2170. — Vijf weken in een luchtbal, merkwaardige

luchtreis van 3 Engelschen door Afrika.

2171. — 20,000 Mijlen onder Zee, 2 deelen.

2172. — Het geheimzinnige Eiland, 2 deelen.

2173. — Naar het Middelpunt der Aarde.

2174. — Michaël Strogoff.

2175. — Het zwarte Goud.

2176. — Hector Servadac, 2 deelen.

2177. — Avonturen van 3 Engelschen en 3 Russen.

2178. — Een kapitein van 15 jaar, 2 deelen.

Sluiten