Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

363. Diez, Katharina, De eerste liefde van Heinrich Heine. 2262. Dilling, Lars, Schetsen. Ie bundel.

2063. * Schetsen. 2e bundel. 2205. » Schetsen. 3e bundel.

1664. Disraëli, Henriette Temple. 3 dln.

1922. Doblhoff, van, Julia Festilla. 2 dln.

364. Donker, Onder de menschen.

365. » Twee neven.

366. » Eind goed al goed. 2 dln.

367. » Een parelsnoer. 2 dln.

368. Donkersloot, Schetsen uit het kantonnementsleven in Noord-Brabant.

1816. Door Italië. Keisherinneringen door een Ind. gast.

1710. Dostojeivsky, Schuld en boete. 3 dln.

1834. » Arme menschen.

2023. » De onderaardsche geest.

2328. » Uit Siberië. 2 dln.

2401. » Arme Nelly.

2589. Doyle, A. Conan, De firma Girdlestone.

370. D»zy, De Carlisten. — Spanje gedurende de laatste 60 jaren.

2435. Drachmann, Holger, Verpand. 2 dln.

371. Draytons, De, en de Davenants. Eene geschiedenis uit den tijd van den Engelschen burgeroorlog onder Karei I door de schrijfster van »de familie Schönberg Cotta." Zie Mrs. Charles.

1819. Droz, Gust., Heden en verleden.

373. Dumas, Twintig jaar later. 3 dln. 376. » De twee Diana's. 4 dln. 378. » Lotgevallen van John Davys. 2 dln. 380. » Katharina Blum.

382. » Pauline of het grafgewelf.

383. » Schönbrun en Parijs. 3 dln.

385. » De monnik en de mooi'denaar. 2 dln.

386. » Verheffing en val. Einde van Salvator's

lotgevallen. 3 dln. 387 . » Margaretha Gauthier. Het gevallen meisje. (La Dame aux Camélias.)

Sluiten