Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1960. Sylva, Carmen, Door alle eeuwen.

1991. » Teekeningen en schetsen.

2069. » Op dwaalwegen. 2 dln.

2114. » Gastel Pelesch.

T.

1075. Tautphoeus, Cyrilla. 2 dln.

1073. » Leer om leer. 2 dln.

92. Taylor, B., Hannah Thurston, of de emancipatie deivrouw. Roman uit het Amerikaansche leven. 2 dln.

1533. » Glytia. 2 dln.

1074. Teerbrander, De. Een eenvoudige dorpsvertelling uit

het markgraafschap Brandenburg. 2411. Teirlinck-Stijns, Arm Vlaanderen. 2 dln. 2562. Teirlinck, Naar het land van belofte.

1077 . Temme, Donkere wegen. Tafereelen uit de werkelijkheid. 1824. Tennyson, Vier idyllen van Koning Arthur.

Terburch zie Esser Jr.

1089. Thackeray, Miss, Elisabeth. Een karakterstudie, vertaald door Mevr. Busken Huet.

1078. Thackeray, W. M., Lotgevallen van Henry Esmond.

1079. » Merkwaardige historie van Barry Lyndon.

2 dln.

1080. * De Virginiërs. Een verhaal uit de vorige

eeuw. 2 dln.

1081. » Lotgevallen van Philip op zijn weg dooi¬

de wereld. 2 dln.

1082. » Het ploertenboek en andere schetsen.

1083. » Geschiedenis van Arthur Pendennis, zijn

voor- en tegenspoed, zijn vrienden en zijn grootsten vijand. 3 dln. 10S4. » Verscheidenheden. 2 dln.

1085. » De Newcomes. Gedenkschriften van een al¬

lerdeftige familie. 3 dln.

1086. » Vijf oude vrienden en een jonge prins. 1088. Ierland en de Ieren. 2 dln.

Sluiten