Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2088. Verrte, Jules, Het land der buitenste duisternis . 2 dln. 2117. » Lotgevallen van kapitein Hatteras. 2 dln. 2120. » Een vlotreis. 2 dln.

2122. » Een leerschool voor Robinsons. 2175. » De wonderstraal.

2171. » Keraban de stijfhoofdige 2 dln.

2172. » De Zuidster, het land der diamanten.

2173. » De archipel in vuur en vlam.

2174. » De vondeling van het fregat Cynthia. 2200. » Mathias Sandorf. 3 dln.

2233. » Het loterijbriefje.

2238. » Robur de veroveraar.

2237. » Strijd tusschen Noord en Zuid. 2 dln.

1130. Veronica. Een verhaal van de schrijfster van »Oin

den broode". 2 dln.

1436. Verschuur, Reis om de wereld in 480 dagen. 1712. Visser, A. de, Door de branding.

1259. (Vitringa, A. J.), Nette menschen d. Jan Holland. 1273. » Darwinia. 2 dln.

1508. » Familie Willems.

1637. » De Woort en zijn kring. 1912. » Brieven aan neef Gerrit. 1992. » E'in paar buitenmodel menschen. 2067 . » De honden van Koekenheim. 2198. » Athanasius Mors. 2351. » Willoozen.

2396. » Het smeult.

2376. Vletter, de, Oom Dolf en zijn nichtje. 2 dln. 2506. » Johan Erval.

2729. » In nevelen.

828. Vlinderkoningin, Mijn. 2 dln.

1131. Volckhausen, Het kind uit den jodengang. 2 dln. 2187. Vos, de, Intimiteiten.

1400. Vosmaer, Amazone.

2031. » Inwijding.

1132. » De ware geschiedenis van Jozua Davids. 1904. Vosz, Hedendaagsche Romeinen. 2 dln.

1133. Vriendschap en laagheid.

Sluiten