Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1L69. (Westrheene, Mevr. v.), De Oudveldei's d. Hester

Wene. 2 dln.

1289. » Benijd en beklaagd. 2 dln. 1431. » Philips eerzucht.

1466. » Oud en jong. 2 dln.

1679. » Ver van den stam.

1180. Wetherell, E., De wijde, wijde wereld. 2 dln.

1182. » De heuvels van den Shaterauc. 2 dln.

1183. Wetterbergh, (oom Adam), De heerlijkheid Walde-

marsburg.

1184. » Oost west 't huis best.

1186. » Hoe Simon Seiner aan zijn geld kwam en

wat hij er mede deed. 2 dln.

1187. » Menschen waarde. 2 dln.

2719. Weym.au, S. J., Een Fransch edelman. 2718. » Salomon Nötre-dame.

1188. Whisby, van, Bertha. Oorspronkelijke roman. 2 dln.

1189. Whitney, A. D. T., Degelijke menschen.

1191. Whyte-Melville, Mathilde of Nina. Hoe de liefde ge¬

nezen wordt. 2 dln.

2717a Wibrin, J., De juweelen van grootmama. 2730. Wickström, J. H., Een avonturier. 2 dln. 2507. Wilde, Oscar, Het portret van Dorian Gray. 2 dln.

1192. Wildenhahn, Hans Sachs. Een familietafereel.

1193. Wildermuth, O., In het daglicht.

1194. » Parelen uit het zand. 2 dln.

1882. Willms-Wildermuth, De erfgenaam van Roseneck.

1195. Willkomm, Een keizer en zijn veldheer. Tafereelen

uit den veertigjarigen oorlog. 3 dln.

1196. Wilsen, Door vuur en water.

1197. * Naar Europa. Tafereelen uit het leven van

Nederlandsch Indische gasten buiten Indië. 2 dln.

1198. » Elk zijn deel.

1200. Winkler Prins, A., Natuurtafereelen uit den Hartz,

Noordelijk Italië en Zwitserland. 1202. Winterfeld, A. voh, De olifant. 2 dln.

Sluiten