Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Franschman maakte onderscheid tusschen het schrijven van een boek en het schrijven van een werk. „Een werk is ontstaan uit en door kunst, een boek ontstaat uit de combinatie van papier en inkt", zeide hij. Tegenwoordig is deze onderscheiding meer dan ooit waar.

INHOUD EN OMVANG.

De boeken van thans zijn leeg en hol, en bevatten afval van couranten-artikelen, opgeblazen en verwaterde wetenschappelijke verhandelingen, samenraapsels, mirnichts-dir-nichts bijeengegaard. Vroeger schreef men een boek als men wat te vertellen had : men deelde het mee en hield verder zijn mond. Tegenwoordig wordt eerst de titel ontworpen, vol beloften en aantrekkelijkheden, maar in het boek wordt zoo goed als niets gezegd.

Onze groot- en overgrootvaders beschouwden het omslag van het boek als eene noodzakelijkheid, zonder belang voor het voorwerp. Zie maar de boeken der 18e eeuw : het omslag is een eenvoudig omhulsel van gekleurd papier, effen of gemarmerd, maar onbedrukt. Het schutblad is een blaadje uit een oud boek, zonder eenige waarde. Het bedrukte omslag schijnt eerst omstreeks 1810 voor het eerst gebruikt te zijn door de gebroeders Brasseur, drukkers te Parijs, rue de la Harpe 93; de boekhandelaren, die aan het oude regime getrouw bleven, stelden zich tevreden met op den rug van het boek een klein strookje wit papier te plakken, dat den naam van den schrijver en den titel van het boek aangaf. Daarna werd het gebruik van het gedrukte omslag algemeen; soms nam men een oud omslag en keerde het om, teneinde het voor een tweeden keer te gebruiken. 1)

Tegenwoordig echter moet men fraai-geillustreerde omslagen hebben, gelithografeerd en liefst symboliek. Het boek wordt daardoor een valstrik, onder bloemen bedolven.

1) Tot in 't begin der 19e eeuw was hier te lande, en wellicht ook elders, het gebruik om, op een afzonderlijk blad, voor of achter in het boek, eenige malen den titel en schrijver te vermelden; deze strookjes werden dan uitgeknipt en vervingen het eventueel vuil gewordene op den rug. N. v. D. V.

Sluiten