Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

komt als men den (drukfouten-) duivel verzoekt ! (Aanm. v. d. V.).

In de dagen der Fransche Revolutie geschiedde het, dat een eerzaam boekverkoopertje om een drukfout naar het schavot werd geleid. Een arme drommel van een boekhandelaar-drukker leefde, of liever vegeteerde, te Verdun. Om niet van honger om te komen, kreeg hij 't rampzalige idéé, een „Almanach de Verdun pour F an II de la République fra^aise une et indivisible" uit te geven. Ongelukkig vergat hij een lettergreep en drukte in plaats van indivisible (ondeelbaar) invisible (onzichtbaar). Dit was voldoende om hem voor het revolutionair gerechtshof te brengen als reactionnair. Hij werd ter dood veroordeeld en terechtgesteld. i)

DE BOEKEN DIE „INSLAAN".

En toch, de uitgever moet zich beijveren om meer den geest dan de oogen tevreden te stellen, minder de nieuwsgierigheid van den liefhebber dan het gemak van den lezer.

Het boek moet worden vervaardigd, niet voor hem, die het schrijft, zelfs niet voor hem, die het verkoopt, maar voor den kooper, den lezer of hem, die het raadpleegt.

De kooper moet waar hebben voor zijn geld ; 't is schandelijk, als hij voor zijn 3 fr. in 't bezit komt van een deel, dat er minder goed uitziet dan de catalogus van een of ander magazijn, die gratis verspreid wordt.

De fraaiste boeken zijn niet steeds de beste. -)

De beste worden niet steeds het best verkocht ; maar het zijn ook nooit de slechte, die zich in de gunst van het publiek verheugen.

Ook voor het boek is in het algemeen de middenweg, de gulden weg. Voor de middelmatige boeken is een goede titel voldoende; als zij maar geschreven zijn over een actueel onderwerp in een gemakkelijken,

1) Werdet, Histoire du Livre.

2) Ik ga verder, en beweer, dat de degelijkste boeken liet eenvoudigste gewaad dragen; de spreuk „eenvoud is het kenmerk van het ware" is even eenvoudig als waar. N. v. u. V.

Sluiten