Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vlotten stijl. Preault, de groote beeldhouwer, zeide, dat slechts de middelmatigheid van den eersten rang aan ons karakter kon behagen.

MAAKT UW OPLAAG NIET TE GROOT.

Maakt uw oplaag niet te groot: het is, ongetwijfeld, wel hard, wanneer ge uw ontzaggelijke kosten gemaakt hebt, de pers aan het draaien is, en gij, door uw verdrag met den auteur, het recht hebt het cijfer der oplaag te verhoogen. Het kost u slechts eenige riemen papier en eenige uren arbeidsloon meer. Maar ge moet zorg dragen het publiek niet te lang op een nieuwe oplaag te laten wachten. Ik wil u naar aanleiding hiervan een feit mededeelen.

Dr. X. had een medisch boek gepubliceerd, dat een groot succes had. De eerste oplaag van 2500 ex. werd gevolgd door een tweede van 3000 en om de twee of drie jaar volgden achtereenvolgens vijf drukken elkander op. Op een gegeven oogenblik had de auteur geld noodig, en zegt tegen zijn uitgever: „Zeg mij, hoeveel exemplaren gij moet drukken om mij 100.000 francs te kunnen geven." De uitgever gaat hierop in, en legde 10 of 12.000 exemplaren op. Maar na drie jaar was de uitgaaf niet uitverkocht, slechts 3000 van 12.000 waren verkocht. De cliënt, die gewoon was om op gezette tijden (om zoo te zeggen) een nieuwe druk te zien aangekondigd, werd wantrouwend en dacht: ,,er moet een nieuwe druk komen, ik zal wachten", en hij wachtte zóo lang, dat deze nooit kwam. Schrijver en uitgever hadden tezamen de kip met de gouden eieren gedood.

DE GROOTE BOEKHANDELAREN DER 19e EEUW

Zonder tot de 16e eeuw terug te gaan, kan de uitgever, die verlangt, dat „zijne boeken getuigen, dat hij niet als een onnut en werkeloos lid van de maatschappij heeft geleefd." {Etienne Dolet), zich spiegelen aan de groote boekverkoopers der 19e eeuw, waarvan ik alleen de volgende namen citeer; A. W. Sijthoff, Martinus Nijhofï, Isaac Anne Nijhofï, W. P. van Stockum,

Sluiten