Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gelaar Senior dit bemerkende, haastte zich met de verrassende kennisgeving: — Ik bedoel natuurlijk mijn broeder, den artillerie-kapitein-kommandant der 's Gravenoordsche schutterij. Of wist u soms niet, dat de directeur dezen rang bekleedt ?

Dat „natuurlijk" en de wetenschap mij toegedacht van het feit, waren twee gegevens, die mijne verrassing deden stijgen tot verbazing. Wat het een en het ander had uit te staan met het doel der samenkomst, is mij tot heden niet recht duidelijk; maar ik vergeet, dat ik, volgens Hengelaar & Co., zwaar, loom en traag ben van begrip. Een sterk vermoeden rees in mij op, dat de Senior, op zijn zwerftocht door Groot-Mokum, hier of daar in een Bacchuspaleis verzeild was geraakt. De ervaring trouwens heeft mij later duidelijk bewezen, dat de levensernst van dezen Hengelaar slechts door een min of meer ruim gebruik van zeker geestrijk vocht aan het wankelen wordt gebracht. En dan is hij een fideel, een mild, zelfs trouwhartig kameraad. Bij ontstentenis echter van een spiritueus medium blijft hij standvastig, zonder de minste afwijking, in de rechte lijn van zijn eenmaal aangenomen levensloop.

Tot tijdkorting, en au bout de ttion latin met dezen financier, niet geheel van mijn onkunde blijk willende geven in de geschiedenis der 's Gravenoordsche landweer, frischte ik mijn geheugen eens op:

— Ik herinner mij, dat, een paar jaren misschien geleden, de schutterij der residentie door de politie in de stad uwer inwoning moest in bescherming worden genomen, ter zake van het weerbarstig optreden van een schutter, die goedvond met klompen, in plaats van schoenen, als ruiter te komen aanzetten op het exercitie-terrein. Ik heb gelezen, in dagbladen en officieele correspondentie, dat het gepeupel een kapitein onder meer heeft uitgescholden voor „rooie

Sluiten