Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— Hebt u broers en zusters? Wat zijn die in de wereld? Wat doen hun kinderen?

— U is gehuwd. Van welke familie is uwe vrouw? Wat waren haar ouders? Heeft zij nog broers en zusters in leven, zoo ja, wat voeren die uit?

— U hebt zeker zwagers. Hoe heeten zij ? Wat is hunne maatschappelijke positie?

— Komt u veel in de wereld? Met wie verkeert u zoo al? Zijn dat menschen van zaken?

— Hebt u ook vrienden, kennissen, relaties hier in 's Gravenoord ? Welke betrekkingen bekleeden zij ?

— Is u voornemens lid te worden van eene of andere sociëteit ?

— Is u broeder vrijmetselaar?

— Wat doet u wel in uw vrijen tijd?

— Bezoekt u koffiehuizen? Komt u ook in vijfcents kroegen en houdt u van een borrel?

— U begrijpt, dat „uithooren" niet in mijne bedoeling ligt. (Eerlijk moet ik bekennen: dat begreep ik heelemaal niet, en met zekeren trots voeg ik er bij, dat voor de eerste maal in mijn leven bij zulk verhoor mijn begrip geheel was afgestompt.)

— Ik richt deze vragen tot u, omdat u, voor uwe overige levensdagen uwe positie bij mijne maatschappij beschouwende als eene retraite (God beter 't, een gevangenisboef heeft beter leven in zijn spinhuis, moreel zeer zeker, dan ik ooit bij Hengelaar & Co. heb gehad) een goede verstandhouding dus wenschelijk is voor beide partijen. Begrijpt u?

— Jawel... dit begrijp ik heel goed.

Dat deze vragen, na vooraf elders door Hengelaar & Co. ingewonnen informaties omtrent solvabiliteit van referent, hem zeer interessant en niet minder assurant voorkwamen,

Sluiten