Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Boekhandel? — Ja, ja. — Zoo. Dan moet u eens beginnen met een wekelijksch lijstje te maken van daarin aangekondigde boekwerken. Maar dat lijstje moet heel oordeelkundig worden opgemaakt. Het is voor Transvaal, begrijpt u? U dient te weten wat soort boeken daar gewild zijn en welke niet. Ik ga van het plan zwanger voor Zuid-Afrika een Weekblad op te richten, waarvan u als redacteur zult optreden ; daarin worden die lijstjes dan opgenomen. In dat Weekblad moeten boekbeoordeelingcn voorkomen en al wat op het gebied van den Boekhandel wetenswaard is. Begin u maar eens een flink hoofdartikel te redigeeren

— Een soort van Programma, bedoelt u.

— Of het nu een programma ot een panorama heet, wat doet dat ter zake! U weet waaraan zich te houden. Ga nu aan het werk; een lijstje, een hoofdartikel.

— En de boekbeoordeelingen? Krijg ik de uitgekomen werken ter recensie?

— Wat blieft u? U krijgt inzage van de periodieken, Hollandsche en vreemde, die we naar Zuid-Afrika zenden; daarin komen beoordeelingen voor en die verwerkt u. Weet u wat verwerken is, meneer?

— Ja. Ik zal zeggen b.v. wat iemand heeft gegeten, dat verwerkt het lichaam door stofwisseling; wat de geest opneemt, gaat evenzoo, maar komt natuurlijk in meer hebbelijken vorm, als reproductie voor den dag.

— Meneer Karper, ik heb hier geen leering te ontvangen. U kent mijn bedoeling. Ga nu aan uw werk.

Ingerukt! Marsch!

Jan Karper had in zijn jeugd bij de Vcrceniging Pro Patria geliefhebberd. Hij draaide op zijn hiel, bracht het militair saluut en verwijderde zich, om zijn kruk te beklimmen en een programma te redigeeren voor een Weekblad, een programma, dat gloeide van warme belangstelling

Sluiten