Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

had maar toe te zien en te zorgen, dat een goedkoop boek werd afgeleverd in behoorlijken vorm. Er werd niet gevraagd: waar duivels! haal jij de doctorale kunde vandaan? Er werd geëischt, ondanks alle schommelingen en beslommeringen van het veelzijdig alle hens werk aan de Rhodeso, in minder dan geen tijd met het Geneeskundig boek pasklaar te zijn. Mêdicin malgrè lui, om het even of je, verdiept in de akademische geleerdheid, met al de krachten van je geest er naar streefdet toch geen clown-grappen uit te halen in een ernstigen arbeid, waarmee het leven van je medemensch is gemoeid; onverschillig of men, de malaria of berri-berri der tropen behandelend, werd opgeroepen, om een poos deurwachter te spelen, etiketten te plakken, periodieken open te snijden, met streng verbod vanwege den Jingo om er ook maar even in te „neuzen," kruierswerk te verrichten of kachels te voorzien. Aan de verheven taak van een wijle medicus te moeten zijn, was tevens de verplichting verbonden, alle geleerdheid uit te sluiten, latinismen te vermijden, de pharmacologie of pharmacopie in hollandsche bewoordingen uit te drukken, vooral, vooral kort en bondig te zijn. Geen wonder, dat, waar men gemakkelijk de technische termen van het apothekers-latijn had kunnen laten voor hetgeen in dit dialect burggerrecht bezit en medisch is gelegaliseerd, er nu, in groteske navolging van het purisme onzer Vlaamsche broeders, op taalkundig gebied, benamingen van geneesmiddelen werden aangetroffen, welke den toets van een deskundig onderzoek niet konden doorstaan. Zoo stuitte men gelukkig bijtijds vóór de uitgave — als een voorbeeld wel niet uit vele maar dan toch uit enkele — op „Goudzuur", waar chrysophaanzuur diende vertaald. — Het attische chrysos had Jan Karper parten gespeeld en het scheelde weinig of hij had ook aan phanoo getornd. De expert-medicus, die de bereids afgedrukte

Sluiten